شما دپارتمان هيدروليک , پنوماتيک و ابزاردقيق را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
مكانيك سيالات عمومي60ITC-HP-101تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناخت ابزارهاي كارگاهي - قطعات و اجزاء استاندارد 60ITC-HP-102تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اجزاء كنترل صنعتي 30ITC-HP-103تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه كشي و نقشه خواني استانداردهاي هيدروليك و پني30ITC-HP-104تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الكتريسيته صنعتي و كارگاه 30ITC-HP-105تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كارگاه لوله كشي و اتصالات هيدروليك و پنيوماتيك 60ITC-HP-106تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كاربرد مدارات منطقي در هيدروليك و پنيوماتيك 30ITC-HP-107تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روشهاي توليد در سيستم هاي هيدروليك 30ITC-HP-108تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ياتاقان و روغنكاري در سيستمهاي هيدروليك و پنيوماتيك 30ITC-HP-109تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هيدروليك 160ITC-HP-111تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الكتروهيدروليك30ITC-HP-112تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هيدروليك و الكتروهيدروليك 260ITC-HP-113تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرويس و نگهداري ماشين آلات و حفاظت صنعتي 30ITC-HP-115تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول و كاربرد الكترونيك در سيستمهاي كنترل هيدرولي30ITC-HP-116تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و كاربرد سيستم هاي هيدروليك در ماشين هاي راهداري و راهسازي 60ITC-HP-117تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و كاربرد سيستم هاي پنيوماتيك در ماشين هاي راهداري و راهسازي 60ITC-HP-118تقویم های آموزشی دانلود دانلود
انتقال قدرت در سيستم ها و ماشين آلات صنعتي 60ITC-HP-119تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول عيب يابي و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه 30ITC-HP-120تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كنترل كننده هاي قابل برنامه ريزي لاجيكي (PLC) در 60ITC-HP-122تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکترو هيدروليک کاربردي در پرسهاي صنعتي60ITC-HP-123تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرويس و نگهداري پمپهاي صنعتي30ITC-HP-124تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربر نرم افزار اتوماسيون استوديو60ITC-HP-055تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل و طراحی سیستم هیدرولیک وپنوماتیک بانرم افزار30ITC-HP-121/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كنترل كننده هاي قابل برنامه ريزي لاجيكي (PLC) در سيستم هاي هيدروليك و پنيوماتيك 30ITC-HP-122/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كاربرد سنسورها در هيدروليك و پنيوماتيك30ITC-HP-133تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هيدروليك مقدماتي30ITC-HP-127تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پنيوماتيك مقدماتي30ITC-HP-125تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد PLC در هیدرولیک و پنیوماتیک مقدماتی30ITC-HP-134تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکترونیک کاربردی30ITC-AT-430تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژی کاربرد سنسورها30ITC-AT-434تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکتروهیدرولیک60ITC-HP-112/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکترونیوماتیک30ITC-HP-128تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه اموزشی هیدرولیک و پنیوماتیک8ITC-HP-128/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود