شما دپارتمان فناوری خودروهای تجاری (مرکز تربیت مربی) را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
سوخت رساني ديزل 130ITC-AT-601تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سوخت رساني ديزل 230ITC-AT-602تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مباني هيدروليك و پنوماتيك30ITC-AT-603تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم ترمز نيوماتيكي خودروهاي تجاري سنگين30ITC-AT-606تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت ديزلي 130ITC-AT-333تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سوخت رسانی دیزل 3(الکترونیکی)30ITC-AT-347تقویم های آموزشی دانلود دانلود
انتقال قدرت ماشینهای کشاورزی 160ITC-AT-348تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم هیدرولیک ماشین های کشاورزی مقدماتی60ITC-AT-349تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سوخت های جایگزین وCNG30ITC-AT-433تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرویس و نگهداری کولر و بخاری خودروهای تجاری30ITC-AT-446تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم الکتریکی و شبکه الکترونیک خودروهای تجاری30ITC-AT-447تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت موتور دیزل مقدماتی30ITC-AT-448تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت موتور دیزل پیشرفته30ITC-AT-449تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عملکرد ترمز ABS &TCS در خودروهای تجاری30ITC-AT-450تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم انتقال قدرت خودروهای تجاری مقدماتی30ITC-AT-451تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرویس و نگهداری تراکتورهای کشاورزی30ITC-AT-464تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیر موتور دروگر30ITC-AT-475تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیر موتور نیسان دیزل30ITC-AT-465تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم الکتریکی ماشینهای کشاورزی30ITC-AT-466تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با تجهیزات تعمیرگاهی30ITC-AT-420تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربردهیدرولیک درخودروهای تجاری و کشاورزی(مقدماتی)30ITC-AT-469تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گیربکس اتوماتیک(سانتافه دیزل)30ITC-AT-470تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدارات هیدرولیکی گیربکس اتوماتیک سانتافه دیزل30ITC-AT-471تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل مدارات الکتریکی و الکترونیکی خودروی سانتافه30ITC-AT-477تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت هوشمنداجزای الکترونیکی موتورملی دیزل مقدمات30ITC-AT-478تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازدید سرویس چرخ و تایر خودرو30ITC-AT-482تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم ترمز نیوماتیک بنز192130ITC-AT-487تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم انتقال قدرت کامیون بنز 192130ITC-AT-486تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تولید سوخت بیودیزل و ارزیابی عملکرد آلایندگی موتور30ITC-AT-484تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیرموتور بنز 192130ITC-AT-485تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارور جایگاه های CNG80ITC-AT-488تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آزمایشگاه موتور30ITC-AT-493تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برق خودروهای تجاری مقدماتی30ITC-AT-494تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برق خودروهای تجاری تکمیلی30ITC-AT-495تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کار با دستگاه تنظیم فرمان30ITC-AT-499تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش رانندگی پایه یک ( مقدماتی)30ITC-AT-516تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اندازه گیری سوخت مایع و گاز در خودروهای دیزل30ITC-AT-518تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم ترمز و تعلیق سانتافه دیزل30ITC-AT-519تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرویس و نگهداری خودرو30ITC-AT-520تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرمان و اکسل کامیون J616ITC-AT-521تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیر موتور و سیستم سوخت رسانی32ITC-AT-522تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مالتی پلکس خودروهای تجاری30ITC-AT-525تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با الزامات و دستورالعمل خدمات پس از فروش( ب8ITC-AT-524تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم برق و کولر خودروFAW خودروهای تجاری30ITC-AT-526تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مشتری مداری(تکریم ارباب رجوع)8ITC-AT-527تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برق خودروهای FAW16ITC-AT-528تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با کشنده و کامیون FAW8ITC-AT-529تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیر گیربکس معمولی ( دستی )ZF40ITC-AT-531تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ایمنی و بهداشت کار در انبار8ITC-AT-532تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم سفارش گذاری موجودی انبار8ITC-AT-533تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیرات سیستم تهویه و کولر خودروFAW8ITC-AT-534تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عملکرد ترمز ABS و گیربکس ZFکامیون ایویکو40ITC-AT-530تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با تکنولوژی کامیون FAW40ITC-AT-536تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربری و سرویس و نگهداری کامیون FAW16ITC-AT-535تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرویس و نگهداری خودرو FAW30ITC-AT-537تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش رانندگی کمپرسی FAW16ITC-AT-538تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جلوبندی و تعلیق کامیون FAW24ITC-AT-542تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیر موتور ایویکو40ITC-AT-543تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم ترمز پنیوماتیکی و ABS کامیون ایویکو40ITC-AT-544تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قطعه شناسی8ITC-AT-545تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرویس و نگهداری کامیون ایویکو10ITC-AT-546تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جلوبندی و تعلیق کامیون FAW30ITC-AT-542/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیر موتور و سیستم سوخت رسانی30ITC-AT-522/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با تکنولوژی کامیون FAW30ITC-AT-536/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم انتقال قدرت ماشینهای کشاورزی مقدماتی30ITC-AT-555تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم انتقال قدرت ماشینهای کشاورزی پیشرفته30ITC-AT-556تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم برق و الکترونیک ماشینهای کشاورزی مقدماتی30ITC-AT-557تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم تعلیق فرمان و ترمز ماشینهای کشاورزی مقدماتی30ITC-AT-558تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیر و نگهداری تیلر30ITC-AT-559تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کار با دستگاه عیب یاب خودروهای دیزلی30ITC-AT-560تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت ماشینهای کشاورزی مقدماتی30ITC-AT-561تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت ماشینهای کشاورزی پیشرفته30ITC-AT-562تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیرات ECU خودروهای دیزل30ITC-AT-566تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیر سیستم تعلیق و ترمز کامیونت FAW30ITC-AT-567تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مبانی برق و الکترونیک درخودروهای تجاری30ITC-AT-573تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با قوانین و مقررات امدادخودرو8ITC-AT-547تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با کامیونت فاو16ITC-AT-548تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیر موتور و سیستم سوخت رسانی کامیونت فاو30ITC-AT-549تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم برق کامیونت فاو16ITC-AT-550تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم تهویه کولر کامیونت فاو8ITC-AT-551تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم سوخت رسانی کامیونت جک20ITC-AT-552تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیر کامیونت جک30ITC-AT-553تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش فروش و بازاریابی8ITC-AT-554تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جلوبندی و تعلیق کامیونت فاو24ITC-AT-570تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گیربکس اتوماتیک 4،5،6 سرعته30ITC-AT-571تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام امادگی(آزمون تخصصی رشته ماشین آلات کشاورزی)1ITC-AT-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-AT-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش رشته ماشین آلات کشاورزی)1ITC-AT-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آموزش عمومی1ITC-AT-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم ترمز ABS کامیونت جک16ITC-AT-580تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم تعلیق و فرمان کامیونت جک8ITC-AT-581تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم انتقال قدرت کامیونت جک16ITC-AT-582تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیر و تنظیم سیستم دیفرانسیل FAW24ITC-AT-585تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم تعلیق و ترمز کامیونتFAW16ITC-AT-586تقویم های آموزشی دانلود دانلود