شما دپارتمان تاسيسات حرارتی و برودتی را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
مباني تهويه مطبوع 30ITC-IN-001تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مباني تبريد سطح 130ITC-IN-002تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مباني تبريد سطح 230ITC-IN-003تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مبردها و روغن هاي ماده مبرد30ITC-IN-004تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كمپرسورهاي برودتي سطح 130ITC-IN-005تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كمپرسورهاي برودتي سطح230ITC-IN-006تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جمع آوري - بازيافت و احياء مبردهاي فريوني 30ITC-IN-007تقویم های آموزشی دانلود دانلود
لوله كشي در سيستم هاي برودتي30ITC-IN-008تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اواپراتورها و شيرهاي انبساطي30ITC-IN-009تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كندانسور و برجهاي خنك كننده در تبريد 30ITC-IN-010تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم هاي كنترلي در تبريد و تهويه مطبوع 30ITC-IN-011تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مهارتهاي عيب يابي سيستم هاي برودتي30ITC-IN-012تقویم های آموزشی دانلود دانلود
علائم و شماتيك در نقشه هاي تاسيساتي 30ITC-IN-013تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه كشي و نقشه خواني در تاسيسات 30ITC-IN-014تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كولرگازي اسپليت سطح 130ITC-IN-015تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كولر گازي اسپليت سطح 230ITC-IN-016تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سردخانه فريوني سطح130ITC-IN-017تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سردخانه فريوني سطح 230ITC-IN-018تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پمپ سطح 130ITC-IN-019تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پمپ سطح 230ITC-IN-020تقویم های آموزشی دانلود دانلود
محاسبات بار حرارتي و برودتي سطح 130ITC-IN-021تقویم های آموزشی دانلود دانلود
محاسبات بار حرارتي و برودتي سطح 230ITC-IN-022تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي تهويه مطبوع با نرم افزار CARRIER سطح 130ITC-IN-023تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي تهويه مطبوع با نرم افزار Carrier سطح 230ITC-IN-024تقویم های آموزشی دانلود دانلود
لوله كشي در سيستم هاي تهويه مطبوع30ITC-IN-025تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم هاي هواساز30ITC-IN-026تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و محاسبات كانال هوا30ITC-IN-027تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرده هوا30ITC-IN-028تقویم های آموزشی دانلود دانلود
چيلرهاي تراكمي سطح 130ITC-IN-029تقویم های آموزشی دانلود دانلود
چيلرهاي تراكمي سطح 230ITC-IN-030تقویم های آموزشی دانلود دانلود
چيلرهاي جذبي سطح 130ITC-IN-031تقویم های آموزشی دانلود دانلود
چيلرهاي جذبي سطح 230ITC-IN-032تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سردخانه آمونياكي سطح 130ITC-IN-033تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سردخانه آمونياكي سطح 230ITC-IN-034تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برنامه ريزي نگهداري و تعميرات PM در تاسيسات ساختم30ITC-IN-035تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول اوليه سيستم هاي حرارتي 30ITC-IN-036تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم هاي لوله كشي حرارت مركزي 30ITC-IN-037تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حرارت مركزي سطح 130ITC-IN-038تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حرارت مركزي سطح 230ITC-IN-039تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مشعل سطح 130ITC-IN-040تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مشعل سطح 230ITC-IN-041تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بويلرهاي آب گرم و آب داغ30ITC-IN-042تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بويلربخار سطح 130ITC-IN-043تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بويلر بخار سطح 230ITC-IN-044تقویم های آموزشی دانلود دانلود
خرابي بويلر30ITC-IN-045تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آبگرمكن ديواري گازسوز30ITC-IN-046تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پكيج شوفاژ ديواري ( پكيج حرارتي ) سطح 130ITC-IN-047تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پكيج شوفاژ ديواري ( پكيج حرارتي ) سطح 230ITC-IN-048تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شيرهاي تاسيساتي 30ITC-IN-049تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فن هاي صنعتي30ITC-IN-050تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عايق و عايقكاري ( حرارتي و رطوبتي )30ITC-IN-051تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با انواع مبدلهاي حرارتي 30ITC-IN-052تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سوخت و سوخت رساني 30ITC-IN-053تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گازرساني سطح 130ITC-IN-054تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گازرساني سطح 230ITC-IN-055تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حفاظت كاتديك 30ITC-IN-056تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سونا - جكوزي - استخر 30ITC-IN-057تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مخازن تحت فشار 30ITC-IN-058تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مديريت تله هاي بخار30ITC-IN-059تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعميرات و عيب يابي سيستم هاي بخار 30ITC-IN-060تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كنترل سيستم هاي بخار و كندانس 30ITC-IN-061تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كاربرد بخار در صنايع 30ITC-IN-062تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تله هاي بخار و خطوط كندانس 30ITC-IN-063تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي سيستم هاي بخار و كندانس 30ITC-IN-064تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برجهاي خنك كننده وعملكرد آنها 30ITC-IN-065تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم هاي لوله كشي سردو گرم و فاضلاب30ITC-IN-066تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي لوله هاي فولادي و چدني 30ITC-IN-067تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي لوله هاي پليمري 30ITC-IN-068تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و محاسبه لوله كشي صنعتي 30ITC-IN-069تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي لوله كشي صنعتي 30ITC-IN-070تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم كلرزني و حوادث مربوطه 30ITC-IN-071تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جلوگيري از خوردگي در لوله هاي آب30ITC-IN-072تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحليل پديده ضربه قوچ با نرم افزارHAMMER30ITC-IN-073تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تست هاي غيرمخرب در لوله ها - بويلرها و تجهيزات تاسيساتي NDT30ITC-IN-074تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تصفيه فاضلاب مقدماتي (سطح1)30ITC-IN-075تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تصفيه فاضلاب پيشرفته (سطح 2)30ITC-IN-076تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بهره برداري تصفيه خانه آب ( سطح ا)30ITC-IN-077تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بهره برداري تصفيه خانه آب ( سطح 2)30ITC-IN-078تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بهره برداري تصفيه خانه فاضلاب ( سطح1 )30ITC-IN-079تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بهره برداري تصفيه خانه فاضلاب (سطح 2)30ITC-IN-080تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ايستگاههاي پمپاژ آب 30ITC-IN-081تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سختي و سختي گيري آب 30ITC-IN-082تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مديريت انرژي سطح 1(ساختمان هاي تجاري و مسكوني )30ITC-IN-083تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مديريت انرژي سطح 2 (صنايع)30ITC-IN-084تقویم های آموزشی دانلود دانلود
انرژي خورشيدي 30ITC-IN-085تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گرماتاب30ITC-IN-086تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هيت پمپ ها 30ITC-IN-087تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مقررات ملي تاسيسات ساختمان 60ITC-IN-088تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي اتاقهاي تميز30ITC-IN-089تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آسانسور سطح 130ITC-IN-090تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ورقكاري30ITC-IN-091تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با مباحث پايه استاتيك30ITC-IN-092تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اجزا ماشين 30ITC-IN-093تقویم های آموزشی دانلود دانلود
خوردگي در لوازم خانگي 30ITC-IN-094تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فيزيك الكتريسيته 30ITC-IN-095تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كاربرد برق و علم الكترونيك در لوازم خانگي 130ITC-IN-096تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كاربرد برق و علم الكترونيك در لوازم خانگي 230ITC-IN-097تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كاربرد برق و علم الكترونيك در لوازم خانگي330ITC-IN-098تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بردهاي الكترونيكي در لوازم خانگي 30ITC-IN-099تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترموستاتها در لوازم خانگي 30ITC-IN-101تقویم های آموزشی دانلود دانلود
انواع هيترهاي حرارتي در لوازم خانگي 30ITC-IN-102تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي حرارتي 130ITC-IN-103تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي حرارتي 2(پلوپز- آرامپز-بخارپزو اجاق برقي)30ITC-IN-104تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي حرارتي 3 ( توستر - ساندويچ ساز - سرخ كن )30ITC-IN-105تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي 4(اتوي خشك و بخار)30ITC-IN-106تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي حرارتي 1-5 ( ماكرويو و اجاق القايي )30ITC-IN-107تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي حرارتي 2-5 ( ماكروويو و اجاق القايي)30ITC-IN-108تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي گردنده ( مخلوط كن - آسياب برقي- همزون و آبميوه گيري )30ITC-IN-109تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لواز خانگي گردنده 2 (پنكه ها - هود و هواكش و كولر آبي )30ITC-IN-110تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي گردنده 4( دست خشك كن دستي - اتوماتيك و سشوارها )30ITC-IN-112تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي گردنده 5(جاروبرقي)30ITC-IN-113تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي گردنده 6(چرخ خياطي و گلدوزي )30ITC-IN-114تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي گردنده 7-1- ماشين لباس شويي سطلي30ITC-IN-115تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي گردنده 7-2 ماشين لباس شويي سطلی30ITC-IN-116تقویم های آموزشی دانلود دانلود
لوازم خانگي گردنده8-1ماشين لباسشويي تمام اتوماتیک30ITC-IN-117تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي گردنده 8-2 ( ماشين لباس شويي تم30ITC-IN-118تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي 9(ظرفشويي )30ITC-IN-119تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي 10(چرخهاي خياطي صنعتي و خانگي كامپيوتري)30ITC-IN-120تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير لوازم خانگي گردنده 11(آب پرتقال گير - آبميوه30ITC-IN-121تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناخت انواع كمپرسور در لوازم خانگي 30ITC-IN-122تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم هاي برودتي در لوازم خانگي و تجاري 130ITC-IN-123تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم هاي برودتي در لوازم خانگي و تجاري 230ITC-IN-124تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدار الكتريكي و الكترونيكي سيستم هاي برودتي لوازم خانگي و تجاري 130ITC-IN-125تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدار الكتريكي و الكترونيكي سيستم هاي برودتي لوازم خانگي و تجاري 230ITC-IN-126تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدار مكانيكي سيستم هاي برودتي لوازم خانگي و تجاري 30ITC-IN-127تقویم های آموزشی دانلود دانلود
وسايل گاز سوز خانگي 130ITC-IN-128تقویم های آموزشی دانلود دانلود
وسايل گاز سوز خانگي 230ITC-IN-129تقویم های آموزشی دانلود دانلود
وسايل گاز سوز خانگي 330ITC-IN-130تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ماکروويو و تکنلوژي پخت غذا با نور30ITC-IN-131تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جارو برقي آب و خاک و کمپرسور30ITC-IN-132تقویم های آموزشی دانلود دانلود
لباسشوي با موتور بدون تسمه30ITC-IN-133تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مبردهاي هيدروکربني و کاربرد آنها در لوازم خانگي30ITC-IN-134تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوره مقدماتي لوازم گاز سوز30ITC-IN-135تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوره تکمیلی لوازم گاز سوز و نفت سوز20158-ITC-INتقویم های آموزشی دانلود دانلود
ساخت درب و پنجره UPVCسطح يك30ITC-IN-136تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ساخت درب و پنجره UPVCسطح دو30ITC-IN-137تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ساخت شابلون انواع خمهاي لوله و خمكاري30ITC-IN-138تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي PLANTبا نرم افزارPDMS (مقدماتي)30ITC-IN-139تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تجربه اندوزی حرفه ای(کارورزی در صنعت)30ITC-IN-140تقویم های آموزشی دانلود دانلود
محاسبه و انتخاب دستگاه حرارت مركزي30ITC-IN-142تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه كشي تاسيسات با اتوكد MEP(مقدماتي)30ITC-IN-148تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه كشي تاسيسات با اتوكد MEP(پيشرفته)30ITC-IN-149تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم هاي هوارسان30ITC-IN-144تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي PLANTبا نرم افزارPDMS (پيشرفته)30ITC-IN-150تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روغن ها و روان كاري30ITC-IN-145تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول كاربرد خنك كننده هاي تبخيري30ITC-IN-146تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و محاسبه سردخانه30ITC-IN-151تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي موتورخانه تاسيسات مکانيکي30ITC-IN-152تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شيرهاي صنعتي30ITC-IN-153تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تاسيسات سرمايشي براي مواد غذائي30ITC-IN-154تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار HVAC Solution30ITC-IN-155تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مبدلهاي حرارتي صفحه اي30ITC-IN-156تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرمايش تبخيري و کولرهاي آبي30ITC-IN-157تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گردنده 3 چرخ گوشت30ITC-IN-111تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و اجرای لوله کشی با لوله های تلفیقی نیو پایپ30ITC-IN-159تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برق برای مهندسان مکانیک تاسیسات30ITC-IN-161تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول و مبانی کنترل ویژه مهندسان تاسیسات30ITC-IN-162تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم های هوشمند مدیریت انرژی ساختمانBMS30ITC-IN-163تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و محاسبه سیستم های اطفاء حریق30ITC-IN-169تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول طراحی تاسیسات بیمارستانی60ITC-IN-173تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طبقه بندی و انتخاب تجهیزات در سیستم های تهویه مطبو30ITC-IN-174تقویم های آموزشی دانلود دانلود
راهبری و نگهداری تجهیزات موتورخانه30ITC-IN-179تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و محاسبه تاسیسات بهداشتی ساختمان30ITC-IN-180تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوره جامع بهره برداری و نگهداری سونا،استخر و جکوزی30ITC-IN-181تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نظارت بر اجرا و تحویل تاسیسات مکانیکی30ITC-IN-184تقویم های آموزشی دانلود دانلود
راه اندازی کمپرسورهای برودتی و تهویه مطبوع30ITC-IN-164تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم های برودتی سردخانه ها(مقدماتی)30ITC-IN-166تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تابلو برق سردخانه30ITC-IN-165تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر(VRF,VRV)30ITC-IN-186تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روشهای های مناسب تبرید و تهویه مطبوع30ITC-IN-189تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آبگرمکن های خورشیدی30ITC-IN-143تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار کریر کاربردی(طراحی سیستمهایHVAC با کریر)30ITC-IN-160تقویم های آموزشی دانلود دانلود
وسایل گاز سوز خانگی و هود آشپزخانه30ITC-IN-167تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آبگرمکن های دیواری با محفظه احتراق بسته30ITC-IN-168تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترموستات های قابل برنامه ریزی در سردکننده ها30ITC-IN-170تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کولرهای گازی اینورتری30ITC-IN-171تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشکاری با گاز اکسی استیلن30ITC-IN-175تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نصب و تعمیر محصولات سرمایشی و گرمایشی شرکت انرژی20ITC-IN-177تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ممیزی انرژی ساختمان مقدماتی30ITC-IN-182تقویم های آموزشی دانلود دانلود
محاسبه و انتخاب قطعات مکانیکی آسانسور30ITC-IN-190تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیرات دستگاههای سردکننده کوچک-یخچال30ITC-IN-187تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزارFluent&Gambit- مقدماتی30ITC-IN-188تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بهینه سازی مصرف انرژی درتجهیزات گرمایشی وسرمایشی30ITC-IN-191تقویم های آموزشی دانلود دانلود
لوله کشی گاز خانگی و تجاری30ITC-IN-193تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برق چیلر تراکمی30ITC-IN-194تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بازرس مکانیکی آسانسورهای الکتریکی30ITC-IN-195تقویم های آموزشی دانلود دانلود
راه اندازی و تعمیر محصولات برودتی گرید B30ITC-IN-178تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مقررات ملی تاسسیات ساختمان-مبحث 1730ITC-IN-196تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مبردهای طبیعی در سیستم های تبرید و تهویه مطبوع30ITC-IN-197تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه30ITC-IN-198تقویم های آموزشی دانلود دانلود
متره و برآورد تاسسیات مکانیکی ساختمان30ITC-IN-199تقویم های آموزشی دانلود دانلود
لوازم خانگی شوینده گرید B30ITC-IN-202تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پکیج های حرارتی چگالشی (کندانسینگ)30ITC-IN-147تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پکیج شوفاژ دیواری- تخصصی30ITC-IN-192تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جوشکاری با قوس الکتریکی دستی30ITC-IN-172تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با برق تاسیسات30ITC-IN-176تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آزمون تخصصی رشته تاسیسات)1ITC-IN-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-IN-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش تاسیسات)1ITC-IN-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آموزش عمومی1ITC-IN-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود