شما دپارتمان طراحي و دوخت را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
پارچه شناسي 60ITC-SE-111تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و بافت پارچه 30ITC-SE-112تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و چاپ پارچه (1)30ITC-SE-113تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و چاپ پارچه 230ITC-SE-114تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوساز و دوخت دامن و شلوار ( متد گرلاوين)60ITC-SE-115تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوساز و دوخت بالاتنه (متدگرلاوين)60ITC-SE-116تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوساز و دوخت كت و پالتو ( متدگرلاوين)60ITC-SE-117تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوساز و دوخت دامن و شلوار ( متد متريك )60ITC-SE-118تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوساز و دوخت بالاتنه (متد متريك)60ITC-SE-119تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوساز و دوخت كت و پالتو - متد متريك 60ITC-SE-120تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوساز و دوخت دامن و شلوار (متدمولر)60ITC-SE-121تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگو ساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) 60ITC-SE-122تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوساز و دوخت كت و پالتو متد مولر60ITC-SE-123تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برشكاري ( زنانه )60ITC-SE-124تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي دوخت 1 60ITC-SE-125تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي دوخت 2 60ITC-SE-126تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي دوخت 3 60ITC-SE-127تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي دوخت 4 60ITC-SE-128تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كاربرد نرم افزاركامپيوتر درطراحي لباس( 1 )30ITC-SE-129تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كاربرد نرم افزار كامپيوتر در طراحي لباس(2)30ITC-SE-130تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولاژ - كار روي مانكن 60ITC-SE-131تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوسازي و دوخت (1)under cloths60ITC-SE-132تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوسازي و دوخت (2)under cloths60ITC-SE-133تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كاپشن دوز ( صنعتي )60ITC-SE-134تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روبدوشامبر مردانه - زنانه (صنعتي ) 30ITC-SE-135تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرویس خواب60ITC-SE-136تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پوشاك حمام 30ITC-SE-137تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوسازي و دوخت لباسهاي شب و نامزدي 60ITC-SE-138تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگو سازي و دوخت لباسهاي عروس60ITC-SE-139تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرويس نوزاد 30ITC-SE-140تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پيراهن دوز مردانه ( صنعتي )30ITC-SE-141تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گلدوزي با چرخ خياطي و كار با چرخهاي راسته كامپيوتري30ITC-SE-142تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار گلدوزي وپياده کردن طرح60ITC-SE-143تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار طراحي الگوي لباس30ITC-SE-144تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير و سرويس ماشين هاي دوخت صنعتي راسته و آشنايي 30ITC-SE-145تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير و سرويس ماشين هاي دوخت صنعتي مياندوز و سردوز30ITC-SE-146تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير و سرويس كامل اتوهاي بخار و پرس و قيچي صنعتي و شناخت لوازم30ITC-SE-147تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمير و سرويس چرخ هاي خانگي30ITC-SE-148تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوسازي و دوخت ويژه لباس كودك (3 ماه تا 2سال ) 60ITC-SE-149تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوسازي و دوخت لباس كودك (2 تا 12 سال)60ITC-SE-150تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي دوخت لباس كودك(مختص مربیان اصفهان)60ITC-SE-151تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرويس آشپزخانه30ITC-SE-152تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرده دوزي (1)60ITC-SE-153تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرده دوزي 260ITC-SE-154تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي پايه و اندام 30ITC-SE-155تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي لباس و خلاقيت 60ITC-SE-156تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنيك ها و ارائه جنسيت هاي مختلف 60ITC-SE-157تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كاربرد سوزن دوزي در طراحي لباس و تزئينات لباس 130ITC-SE-158تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كاربرد سوزن دوزي در طراحي لباس و تزئينات لباس (2)30ITC-SE-159تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پروژه در مورد طراحي يا سرويس و تعمير چرخ يا دوخت و الگو60ITC-SE-160تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تنظيمات چرخهاي الکترونيکي30ITC-SE-161تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوخت کيف هاي چرمي با دست(مقدماتي)60ITC-SE-163تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار سه بعدي30ITC-SE-164تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مجموعه نرم افزار گلدوزي،چهل تکه دوزي و شماره دوزي30ITC-SE-165تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارورزي در صنعت30ITC-SE-170تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پارچه سازي تزئيني60ITC-SE-166تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدلهاي پيچ و گره اي60ITC-SE-167تقویم های آموزشی دانلود دانلود
چهل تكه دوزي60ITC-SE-168تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كيف دوز زنانه-مردانه(با دست-پیشرفته)30ITC-SE-169تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوساز و دوخت كت و پالتو متد مولر30ITC-SE-123/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقاشي روي چرم60ITC-SE-180تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سکه دوز30ITC-SE-171تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سوزن دوز(مکران)30ITC-SE-172تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوخت لباسهاي کشي30ITC-SE-173تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قطعات همراه لباسهاي نامزدي و عروسي(ژيپون،توري و دستکش)30ITC-SE-174تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنائي با فرهنگ اصطلاحات صنايع دستي و طراحي و دخت30ITC-SE-175تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنيک خلاقيت در فن اوري مد30ITC-SE-176تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ساخت گلهاي تزئيني لباس عروس60ITC-SE-177تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نصب و راه اندازي،تعمير و نگهداري چرخهاي الکترونيکي پيشرفته30ITC-SE-178تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوخت کيفهاي چرمي با دست -پيشرفته60ITC-SE-179تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حکاکي روي چرم 60ITC-SE-181تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوهای ویژه60ITC-SE-183تقویم های آموزشی دانلود دانلود
چهل تکه دوزی پیشرفته60ITC-SE-187تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اریگامی پارچه و لباس60ITC-SE-184تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولاژ پیشرفته60ITC-SE-193تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ژورنال شناسی60ITC-SE-191تقویم های آموزشی دانلود دانلود
چادر و مقنعه30ITC-SE-185تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روبان دوزی30ITC-SE-182تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مونتاژ و دمونتاژ پیشرفته30ITC-SE-195تقویم های آموزشی دانلود دانلود
معرق چرم30ITC-SE-189تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژی دوخت لباسهای چرم60ITC-SE-190تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نازکدوزی به روش فرانسوی60ITC-SE-186تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاور مبل(اجسام سه بعدی)60ITC-SE197تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گیپور دوزی با چرخ به شکل حجمی60ITC-SE-194تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیر ماشین های میاندوز30ITC-SE-196تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی مقدماتی با کامپیوتر در رشته طراحی و دوخت30ITC-SE-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ديزاين گل مالي پارچه اي30ITC-SE-199تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و دوخت صنعتي لباس عروس60ITC-SE-202تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حكاكي روي چرم(پيشرفته)30ITC-SE-203تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جواهر دوزي60ITC-SE-204تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش هاي نرم افزار الگوی جامه برتر(خياطي)30ITC-SE-206تقویم های آموزشی دانلود دانلود
خياطي با اندازه گيري مستقيم روي پارچه60ITC-SE-207تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی اندام کودک30ITC-SE-209تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی لباس کودک30ITC-SE-210تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قلاب باف چرم و جیر60ITC-SE-201تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گیپوردوزی سنتی (سوزن بافت)30ITC-SE-211تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کیف دوزی(بازیافت مواد)30ITC-SE-212تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شلوار دوزی30ITC-SE-213تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ساخت گلهای مصنوعی30ITC-SE-214تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مرصع30ITC-SE-215تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نیوتکنیک (1)30ITC-SE-216تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بافت 1(بافت با میل و قلاب)30ITC-SE-217تقویم های آموزشی دانلود دانلود
رودوزهای سنتی30ITC-SE-218تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد مواد در طراحی لباس پارچه سازی30ITC-SE-219تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش نرم افزار سه بعدی طراحی لباس30ITC-SE-220تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرده دوزی 130ITC-SE-153/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پوشاک حمام (صنعتی )30ITC-SE-137/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حکاکی روی چرم30ITC-SE-181/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرویس خواب ( صنعتی)30ITC-SE-136/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قلاب باف چرم و جیر30ITC-SE-201/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاور مبل(اجسام بعدی)30ITC-SE-197/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کیف دوز زنانه و مردانه با دست (کیف پول و موبایل)30ITC-SE-169/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کیفدوززنانه ومردانه بادست کیفهای دستی30ITC-SE-169/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقاشی روی چرم30ITC-SE-180/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرمه دوزی تلفیقی(سنتی و تزیینی)30ITC-SE-250تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هویه کارپیشرفته(حجمی، برجسته کاری،آزادورها)30ITC-SE-251تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پولک و منجوق دوزی تلفیقی پیشرفته30ITC-SE-252تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گلابتون دوزی30ITC-SE-253تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گل سازی تزیینی با پارچه و به روش قابل شستشو30ITC-SE-177/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گیپور دوزی تکمیلی (سوزن بافت)30ITC-SE-205تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقاشی روی شیشه30ITC-SE-254تقویم های آموزشی دانلود دانلود
زیورآلات سنتی30ITC-SE-255تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و چاپ مهر قلمکار30ITC-SE-256تقویم های آموزشی دانلود دانلود
توپ دوزی30ITC-SE-257تقویم های آموزشی دانلود دانلود
چهل تکه دوزی30ITC-SE-168/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پارچه سازی تزئینی(گریت)30ITC-SE-166/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترک اسپایدر30ITC-SE-258تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترک موزاییک30ITC-SE-259تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کلاژ سوزن بافت30ITC-SE-260تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش پوشاک دومیل (بافتنی با دست پیشرفته)30ITC-SE-263تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دراپینگ گل در لباس30ITC-SE-264تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش جعبه های تزیینی و کاربردی30ITC-SE-265تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بافنده ترکیبی قالی و گلیم30ITC-SE-262تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی نقشه قالی با کامپیوتر(مقدماتی)30ITC-SE-266تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گبه بافت30ITC-SE-267تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوساز و دوخت دامن و شلوار(متد مولر)30ITC-SE-121/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگو ساز و دوخت بالاتنه(متد مولر)30ITC-SE-122/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گلیم پارچه ای(گوینه بافی)30ITC-SE-261تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قالی بافی مقدماتی30ITC-SE-271تقویم های آموزشی دانلود دانلود
خیاطی با اندزه گیری مستقیم روی پارچه(مقدماتی)30ITC-SE-207/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جاجیم بافت30ITC-SE-268تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی نقشه گلیم با دست30ITC-SE-269تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گیوه بافی30ITC-SE-270تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوهای ویژه30ITC-SE-183/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گچمه (بافت و نصب گلیم بر روی پارچه و...)30ITC-SE-272تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرش دو رویه30ITC-SE-273تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه کشی و طراحی فرش با نرم افزار (پیشرفته)30ITC-SE-274تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بافت گلیم بر روی فِرم30ITC-SE-275تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرداخت فرش با قیچی دستی30ITC-SE-276تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرش چند ضلعی با زمینه گلابتون30ITC-SE-277تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرش بیضی با زمینه گلابتون30ITC-SE-278تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرش حجمی گلدانی30ITC-SE-279تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرش گرد با زمینه گلابتون30ITC-SE-280تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بافت گلیم به صورت سوزن دوزی30ITC-SE-281تقویم های آموزشی دانلود دانلود
رنگرزی شیمیایی60ITC-SE-282تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاپشن دوز(صنعتی)30ITC-SE-134/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مونتاژ و دمونتاژ چرخهاي خانگي30ITC-SE-162تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوخت و ساخت صندل30ITC-SE-283تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوخت دستکش چرمی30ITC-SE-284تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کلاه چرمی30ITC-SE-285تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنیک ها و ارائه جنسیت های مختلف30ITC-SE-157/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بافت فرش بر روی کوزه های سفالی30ITC-SE-286تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بافت گلیم بر روی کوزی سفالی یا گلدان30ITC-SE-287تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قالی سه بعدی30ITC-SE-288تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پستایی سازی کفشهای چرمی30ITC-SE-289تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بافنده عروسکهای تزیینی30ITC-SE-290تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مهارت قیچی روی پارچه(حرکت موزون روی پارچه)30ITC-SE-291تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جواهرسازی بدلیجات و زیورآلات لحیمی در لباس عروس30ITC-SE-292تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بافت فرش پادری باضایعات بادورریزچرم وپارچه مقدماتی30ITC-SE-293تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بافت فرش پادری باضایعات بادورریزچرم وپارچه پیشرفته30ITC-SE-294تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ساخت کارتهای سه بعدی(مقدماتی)30ITC-SE-295تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولاژ - کار روی مانکن (مقدماتی)30ITC-SE-131/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
انواع کوسن ، متکا و روبالشی30ITC-SE-296تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار ( جیمنی) طراحی الگوی لباس30ITC-SE-297تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دراپینگ گل در لباس(پیشرفته)30ITC-SE-298تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تلفیق فلز دوزی و چرم (سطح یک)30ITC-SE-310تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فلز دوزی (سطح دو)30ITC-SE-311تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فلز دوزی ( سطح سه)30ITC-SE-312تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کتیبه دوزی با شیوه پهن و باریک سطح یک30ITC-SE-314تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کتیبه دوزی با شیوه تکه دوزی ماشینی سطح دو30ITC-SE-315تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کتیبه دوزی با شیوه توپردوزی سطح سه30ITC-SE-316تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقده دوزی ( سطح سه)30ITC-SE-313تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تزئین کننده بطریهای دورریختنی به صورت مصرفی وکاربر30ITC-SE-317تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برجسته کاری با خمیر دورگیر روی تمام سطوح30ITC-SE-319تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الگوسازی دوخت لباس عروس و مجلسی به روش سن پاتریک30ITC-SE-320تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوخت کیفهای چرمی بادست پیشرفته30ITC-SE-179/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوخت کیفهای چرمی با دست مقدماتی30ITC-SE-163/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تونسی بافت30ITC-SE-321تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرش مشبک باف30ITC-SE-323تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرش مکعبی شکل( نمادین خانه خدا)30ITC-SE-322تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آزمون تخصصی رشته صنایع پوشاک)1ITC-SE-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-SE-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش صنایع پوشاک)1ITC-SE-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آموزش عمومی1ITC-SE-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کیف بافی30ITC-SE-324تقویم های آموزشی دانلود دانلود
زیورآلات چرمی30ITC-SE-328تقویم های آموزشی دانلود دانلود