نام بخش : فناوری اطلاعات(IT)
نام بخش : فن آوري خودرو (9 دی)
نام بخش : الکترونيک
نام بخش : برق
نام بخش : تاسيسات حرارتی و برودتی
نام بخش : صنايع جوشکاري
نام بخش : زبانهاي خارجي
نام بخش : صنايع چوب و هنرهای دستی
نام بخش : طراحي و دوخت
نام بخش : علوم تربیتی و کارآفرینی
نام بخش : فناوري آموزشي
نام بخش : کشاورزی
نام بخش : ماشين ابزار و سي ان سي
نام بخش : نقشه کشي صنعتی
نام بخش : هيدروليک , پنوماتيک و ابزاردقيق
نام بخش : صنایع ساختمان
نام بخش : پژوهش و مهارت
نام بخش : فناوری خودروهای تجاری (مرکز تربیت مربی)
نام بخش : مراقبت و زیبائی
نام بخش : هتلداری و گردشگری
نام بخش : صنایع نساجی
نام بخش : صنایع غذایی